اطلاعات بیشتر


نام مکان:
بازار ماهی فروشی بوشهر
استان:
بوشهر
شهرستان:
بوشهر

معرفی نامه

تکاپوی زیادی جریان دارد و ریتم تند آدمها برای رساندن زودتر ماهیها به مقصد بعدی قبل از فاسد شدن، همه در حال حرکتند... سر و صداها و سر به سر گذاشتنها برای کم رنگ کردن خستگی و کار سخت زیر تیغ آفتاب، تلاش بی وقفه صیادان با صورتهای آفتاب سوخته و خسته ولی خندانشان که اغلب صیادی شغل اجدادیشان است برای گذران زندگی، دستها و تنهایی که همیشه بوی ماهی و دریا.

..لنج‌ها و قایق‌های ماهیگیری اغلب از صید ماهی برگشته اند و کنار اسکله پهلو گرفته اند، همهمه‌ی صیادان از اینجا که من ایستاده ام یعنی ورودی اسکله خیلی نامفهوم بگوش میرسد، کنار ورودی، کارخانه یخ سازی قرار دارد که یخ مورد نیاز برای صیادان و بازار ماهی فروشان را تامین میکند.مسافتی را باید طی کنی تا به انتهای اسکله و محل تخلیه ماهی‌ها از لنج‌های صیادی برسی از همین جا می‌شود عمیق نفس کشید و بوی ماهی را حس کرد.

..قایق کوچک ماهیگیری پهلو پهلو گرفته و صید محدود خود را داخل سبدهایی خالی میکند این ماهی تازه و خوش طعمی خواهد بود چون با قایق صید شده و داخل یخ نرفته است و زمان صید تا رسیدن به ساحل کوتاه است.به گفته‌ی آقای سحرخیز یکی از صیادان قدیمی، اسکله‌ی جفره حدود 35 سال قبل ساخته شده است نسبت به سالها قبل ذخایر دریایی کمتر شده بنابراین صیادان مجبور به طی کردن مسافتهای طولانی‌تری برای یافتن مکان مناسب برای صید می‌شوند، لنجهایی که گرگورهای زیادی .

..مشاهده کامل متن را حمل میکنند برای صید ماهی‌های مخصوصی می‌روند چون گرگور برای صید در آبهای عمیقتر مناسب است صید ماهیهایی مثل: هامور، سنگسر، ماهی مرکب و ..

. صید با تور هم در آبهای کم عمق‌تر انجام می‌شود که صید ماهی شیر یکی از آنهاست.ماهیها به بازار حمل می‌شوند و زمان عرضه عمومی فرا میرسد ..

. تاسیس باز ار حدود سال 1345 می‌باشد که سه سال پیش پس از تعمیرات و نوساز به شکل کنونی در آمده است.بازار از ساعت حوالی 9 _10 پر رفت آمد است همه برای خرید ماهی تازه روانه بازار شده اند ماهی‌ها ردیف شده دسته دسته شده روی میزها عرضه می‌شوند و چه غذایی خوشمزه‌تر از ماهی آن هم ماهی جنوب که طعم بی نظیری دارد. ماهی‌های خریده شده برای تمیزشدن و تکه تکه شدن به دست مردهایی سپرده میشوند که جای مخصوصی برای خود دارند .

منبع:http://www.boushehr24.com/http://www.asriran.

com/fa/news/334580.