اطلاعات بیشتر


نام مکان:
آبشار فاریاب
استان:
بوشهر
شهرستان:
دشتستان

معرفی نامه

آبشار فاریاب در روستای رود فاریاب دشتستان و در 50 کیلومتری شهر برازجان از توابع استان بوشهر واقع شده است.آبشار رودفاریاب (چرمکی) که در شمال روستا واقع شده، طراوت و زیبایی جالب توجهی به محیط پیرامون بخشیده است. در نزدیکی آبشار باغ‌های لیمو و نخلستان، جلوه زیبایی از طبیعت را پدید آورده‌اند.فاریاب معربکلمه‌ی پاریاب است پاریاب است که به معنی زمینی است که به وسیله آب قنات یا رود آبیاری می‌شود.

این نام نشان از قدمت تاریخی این روستا دارد.این آبشار از به هم پیوستن آب چشمه‌های منطقه فاریاب دشتستان،رود فاریاب و آبشار زیبای آن تشکیل می‌شود.آبشار فاریاب و چشمه سارهای اطراف آن با توجه به دمای بالای استان و کم آبی در این منطقه،بسیار مهم تلقی می‌شوند.مهم‌ترین چشمه این منطقه چشمه تنگ فاریاب است که اهالی روستای فاریاب برای آبیاری باغ‌های خود از آن استفاده می‌کنند.

علاوه بر چشمه‌های فوق،چشمه‌های کوچکتر و کم آب‌تر نیز در حوالی دشتستان و جم و ریز،وجود دارد که هر کدام مایه برکت و نعمت برای اهالی می‌باشندمنبع:http://www.tabnak.ir/fa/news/173207http://www.parsipet.

ir/printthread25533.htmlhttp://www.taarak.ir/http://wiki.

pakoob.com/index.php?titlehttp://vista.ir/http://www.

ettehadjonoub.ir/fa/posts/35308http://geographydashtestan.persianblog.ir/post/74/.