اطلاعات بیشتر


نام مکان:
تنگ گرگم
استان:
بوشهر
شهرستان:
بوشهر

معرفی نامه

در ۳کیلومتری شمال غرب شهر دوراهک تنگ زیبای گرگم قرار دارد گرگم نام درخچه ای است که در اطراف آن می‌روید.تنگ:به جایی که کسی یا چیزی به دشواری در آن جا گیرد یا عبور نماید پس اصطلاح تنگ برای تنگ گرگم صحیح می‌باشد.چون آب به دشواری از آن عبور می‌نماید.جنس سنگ‌های این تنگ عموما اهک ومارن می‌باشد واین تنگ در دوران سوم زمین زمین شناسی یعنی در دوره ترشیاری به وجود آمده است و در دامنه جنوبی رشته کوه زاگرس در حاشیه خلیج فارس قرار گرفته است ودارای آب شیرین وگوارایی می‌باشدوشیب تنگ شمال جنوبی می‌باشد.

منبع :www.ettehadjonoub.irparsjonoub.com.