اطلاعات بیشتر


نام مکان:
مدرسه گلستان بوشهر
استان:
بوشهر
شهرستان:
بوشهر

معرفی نامه

مدرسه گلستان که قدمت آن به حدود دویست سال قبل بر می‌گردد در محله دهدشتی بوشهر واقع شده که جزو اولین بناهای بافت قدیم شهر می‌باشد . این مدرسه توسط انگلیسی‌ها بنا شده و به ارگ شهرت داشته اشت. این ساختمان در ابتدا محل حکمرانی شیخ نصر دست نشانده انگلیسی‌ها بود که پس از آن به اداره پست و تلگراف تغییر کاربری داده‌ی شود. پس از چندی ساختمان متروک شد تا این که در سال هزار و سیصد و هجده مدرسه گلستان تاسیس می‌شود که بعد از انتخاب چندین مکان به عنوان مدرسه یاد شده، سر انجام در سال هزار و سیصد و بیست و دو به همین محل منتقل می‌شود.

این مدرسه دارای درب چوبی بسیار بزرگی از جنس ساج می‌باشد که ارتفاع سه و نیم متر و پهنای آن به حدود چهار متر می‌رسد که هم اکنون نیز سالم و پا بر جاست. مصالح به کار رفته در این ساختمان عمدتا سنگ‌های مرجانی با ملاط گچ است و در پوشش سقف از چوب صندل و بوریا استفاده شده است. ساخت درب و پنجره‌ها از نوعی چوب مرغوب و محکم به نام چوب ساج که محصول کشورهای آفریقایی است،و به دلیل مقاومت بیشتر نسبت به شرایط آب و هوایی منطقه انتخاب شده است. این بنا در تاریخ بیست و پنجم اسفند سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت با شماره ثبت دو هزار و ششصد و پنجاه و نه به عنوان یکی از آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

منابع :fa.wikipedia.orgchtn.irhttp://3hezar.

ir/www.shohadabzpl.blogfa.com.