اطلاعات بیشتر


نام مکان:
جزیره مطاف
استان:
بوشهر
شهرستان:
دیر

معرفی نامه

جزیره متاف (مطاف) در مقابل سواحل بخش بردخون شهرستان دیر واقع شده است.منطقه دریایى مطاف جزیره اى ماسه اى در میان آبهاى ساحلى این بندر است که هنگام مد دریا زیر آب فرو مى رود و شناورهاى عبورى از این منطقه در برخى نقاط آن که عمق آب کم است در میان ماسه‌ها به گل مى نشینند. این جزیره ماسه اى مغروق به شکل یک نوار به طول تقریبى ده مایل وعرض یک مایل در دریاى خلیج فارس بین بندر دیر تا جزیره «جبرین» کشیده شده است.مطاف از جزیره‌های غیر مسکونی ایرانی در خلیج فارس است.

آب اطراف این توده ماسه به خاطر عمق کم موج‌های زیاد دارد. در میان دریانوردان خلیج فارس این مثل رایج است که: «موج مطاف نخوردی، خرما به گربه میدی» کهکنایه از اسراف و ندانستن قدر دارایی حاصل از کار پر زحمت است.على ناظمى از ملوانانى که سالها پیش شناور آنان در مثلث برموداى خلیج فارس غرق شده و وى به طور معجزه آسایى نجات یافته بود، مى گوید: شناور وقتى در میان ماسه هاى این جزیره مغروق گرفتار مى شود، هیچ نیرویى قادر به بیرون کشیدن آن نیست.اگر دریا توفانى باشد، موجهاى سهمگین بطور مداوم بر بدنه شناور مى کوبد و بدنه شناورهاى چوبى را از هم مى پاشد و همه چیز نابود مى شود.

وى یادآورشد: باتوجه به اینکه شناورهاى دیگر به دلیل کم عمق بودن آب نمى توانند به محل حادثه نزدیک شوند، تنها ملوانانى زنده مى مانند که بتوانند چند مایل در دریا شنا کنند و خود ...مشاهده کامل متن را از منطقه دور کنند.

این ملوان مى گوید: وى که سالها در این مسیر تردد کرده تاکنون نشنیده شناورى گرفتار شده در مطاف، نجات یافته باشد.همراه داشتن جلیقه نجات واستفاده ازبى سیم تنها راه نجات ملوانان شناورهایى است که در مطاف گرفتار مى شوند.آموزش کاربرى سیستم موقعیت یاب ماهواره اى (جى.پى.

اس) براى ناخداى شناورها و توجه به علائم کمک ناوبرى موجود نیز راه پیشگیرى از ورود شناورها به منطقهپرخطر مطاف است.منبع:http://www.bandardayyer.blogfa.

com/http://vista.ir/http://parsology.blogfa.com/http://www.

magiran.com/.