اطلاعات بیشتر


نام مکان:
کاخ موزه سبز
استان:
تهران
شهرستان:
شمیرانات

معرفی نامه

کاخ شهوند که اکنون کاخ موزه" سبز" نامیده می‌شود یکی از زیباترین کاخ‌های موجود در کشور است.این کاخ از سال 1307 محل اقامت رضاخان بود. کاخ موزهء سبز در نقطه ای مرتفع در شمال غربی مجموعه کاخ‌های سعدآباد قرار دارد. کاخ شهوند که تکمیل بنای آن از زمان وزرات جنگ رضاخان تا اوایل زمامداریش (1307-1301) به طول انجامید, پیش از آن ساختمانی بود متعلق به شخصی به نام "علیخان".

نامبرده از زمینداران سرشناس آن زمان بود, و تپه ای که این کاخ روی آن بنا شده به نام او به "تپه علیخان" معروف است. رضا خان پس از آنکه ساختمان واقع براین تپه را از " علیخان" خریداری کرد, کاخ کنونی را بنا نهاد.معمار کاخ " میرزا جعفر معمارباشی" بود. در نمای خارجی این کاخ از سنگهای سبز معدنی کمیاب خمسهء زنجان استفاده شده و وجه تسمیه کاخ نیز به همین سبب است.

دیوارهای بیرون کاخ به سنگهای زیبای کنده کاری شده آراسته است.ملات سنگها از سرب است که مانع شکستن آنها در اثر انبساط و انقباض می‌شود. در اصلی کاخ از سمت شمال غربی به سوی کوههای مرتفع البرز باز می‌شود.کاخ بر تپه ای بلند قرار گرفته و چشم انداز آن از سمت جنوب, شهر تهران است.

مساحت زیربنای کاخ در دو طبقه 1203 متر مربع است.زیرزمین کاخ در سال 1350 در زمان محمدرضا بازسازی شد. کاخ موزهء سبز, دارای گچ بریها وآئینه کاری‌های زیبایی است.تذهیب دیوارها اثر استاد "حسین طاهرزاده بهزاد" و .

..مشاهده کامل متن خاتم کاریها, حاصل کار گــروهی کارگاه استاد "صنیع خاتم "است. ساختمان کاخ از دو طبقه تشکیل شده است, طبقهء اول شامل : پلهء ورودی, تالار آیینه , ناهارخوری, اتاق کار, اتاق پذیرایی و اتاق خواب است.

طبقهء دیگر زیرزمین کاخ است و شامل: سالن پذیرایی , دو اتاق خواب با سرویس و سالن ناهارخوری است. یکی از زیباترین قسمت‌های این کاخ تالار آیینه است که با قالی هفتاد متری کار"عبدالمحمد عمواوغلی" مشهد مفروش شده و تاریخ بافت آن بـــــه زمان رضاخان می‌رسد. دستگیرهء درها از برنز مطلا است.دیوارها و سقف تالار, آیینه کاری است و روی آیینه‌ها با گلهایی از گچ تزیین شده است.

در بالای تالار آیینه یک دست مبل گوبلن قرار دارد که مربوط به دورهء قاجار و از بیوتات سلطنتی است و میز وسط آن متعلق به قرن 18 فرانسه است. پرده ای نقره فام با چوب پردهء منبت کاری شده پنجرهء تالار را پوشانده است . از دیگر وسایل این کاخ که اغلب از کشورهای اروپایی خریداری شده, می‌توان به چلچراغها, تابلوهای نقاشی, مجسمه ها, مبلهای دوره لوئی شانزدهم ودو میز کنسول مربوط به دوره ناپلئون, ساعت , شمعدان, گلدانهای برنزی, اشیاء کریستال و پیانو اشاره کرد. منبع :fa.

wikipedia.orghttp://www.sadmu.ir/www.

asriran.com.