اطلاعات بیشتر


نام مکان:
موزه هنر ملل
استان:
تهران
شهرستان:
شمیرانات

معرفی نامه

موزه هنرملل که بخشی ازمجموعه فرهنگی کاخ موزه ملت است، در گذشته موزه هنری فرح پهلوی بوده که مورد استفاده او و اطرافیانش قرار می‌گرفت .مجموعه آثار این موزه از سراسر جهان خریداری شده و یا اهدایی است . این آثار شامل: تمدن‌های پیش ازاسلام، دوره اسلامی، هنر آفریقای سیاه، هند، خاوردور، مایاها و آثار هنر معاصر ایران و جهان است. هنرباستانی: در بخش هنر باستانی ایران سفالینه‌های گلی منقوش، از هزاره چهارم تا هزاره اول ق.

م. ازاسماعیل آباد قزوین و تپه‌های دشت مرکزی ایران – که نقوش آنها ملهم ازحیوانات مورد ستایش و جریان آب است – قرار دارد. تمدن مایاها: پیش از کشف آمریکا، در سال 1492 میلادی دو کانون هنر و تمدن در آمریکا وجود داشته است، تمدن مایاها و اینکاها. آثاری از تمدن مایاها در موزه هنرملل وجود دارند که پیدایش آنها به اوایل سده اول پیش ازمیلاد نسبت داده شده است.

هنرآفریقا: بخش هنر آفریقا که روند هنرهای تمدن‌های مختلف این قاره را نشان می‌دهد، هنری است جادویی، سنتی، مذهبی، جمعی و کاربردی که در آن ازچوب، سنگ، عاج، سفال و فلز استفاده شده است. هنرهای معاصرایران: در این بخش آثاری از نقاشان صاحب نام معاصر ایران مانند: سهراب سپهری، فرامرز پیلارام، حسین زنده رودی، اردشیر محصص، بهجت صدر، محمداحصایی و پیکره هایی ساخته پرویز تناولی، ژازه طباطبایی، مهری معتمد و اسماعیل توکلی (مش اسماعیل) ...

مشاهده کامل متن قراردارند. هنرهای معاصرجهان: در این بخش آثار ارزشمندی از هنرمندان قرن بیستـم میلادی مشاهده می‌شوند. مانند: هربرت بایریان سوبیسکی، فرناند لژه، مارک شاگال و مک آووی. منبع :tarinan.

comhttp://www.sadmu.ir/www.irna.

ir.