اطلاعات بیشتر


نام مکان:
موزه عکسخانه کاخ گلستان
استان:
تهران
شهرستان:
تهران

معرفی نامه

در زیر تالارعمارت بادگیر حوضخانه وسیعی وجود دارد که در چهار گوشه آن چهار بادگیر بلند از کاشی‌های معرق آبی و زرد و سیاه با قبه‌های زرین قرار گرفته و هوای حوضخانه و تالار و اطاقها بوسیله آنها بخوبی خنک میشود . سابقا در میان حوضخانه حوضی مرمرین وجود داشته و آب بوسیله نهری از کاشی آبی در آن جاری میشده است و اینک برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و انهدام بنا سالهاست جریان آب آن قطع گردیده و تامین آب آن بنحوی دیگر انجام پذیرفته است .پادشاهان در دوره قاجار معمولا اگر در ایام تابستان بسببی در تهران بودند و به ییلاق نمی‌رفتند از این حوضخانه نیز استفاده می‌کردند.بنابر نوشته معیرالممالک در زمان ناصرالدین شاه در حوضخانه این عمارت ( عکس خانه فعلی ) " انواع طیور زیبا .

... رها کرده بودند .

در یک طرف عمارت مزبور نیز لانه و قفس هائی ساخته و پرندگان بسیار از هر قبیل در آن گرد آورده بودند و گاه هنگام دانه دادن به آنها شاه آمده بتماشا می‌ایستاد و با همرا هان سخن از صید طیور و طرز بدام آوردن آنها میراند ."عکس‌خانه مجموعه ای از عکس‌های دوره قاجار را همراه با وسایل عکاسی آن زمان به نمایش می‌گذارد.محل عکس‌خانه بعد از مرمت‌های فراوان به صورت فعلی در آمده است. مجموعه عکس‌های آلبوم خانه کاخ گلستان که عکس خانه بیانی مختصر از آن است دومین مجموعه بعد از مجموعه سلتنطی انگلستان می‌باشد.

ناصر الدین شاه خود به این فن علاقه فراوان داشته و عکسهایی که خود او برداشته به همراه عکس هایی که دست خط او روی آن وجود دارد در عکس‌خانه به نمایش گذاشته شده است.منبع :http://www.golestanpalace.ir/www.

iranphotomuseum.comwww.zahedan-tebyan.ir/.