اطلاعات بیشتر


نام مکان:
موزه نگارخانه کاخ گلستان
استان:
تهران
شهرستان:
تهران

معرفی نامه

مکان فعلی پرده‌های نقاشی ایرانی در ضلع شمال غربی کاخ گلستان که امروزه به عنوان نگارخانه (بخشی از حوضخانه یا طبقه تحتانی اتاق موزه ، تالار سلام یا تاجگذاری) بازشناخته می‌شود،در حقیقت ساخته و پرداخته و برگرفته از سفر اول فرنگستان ناصرالدین شاه قاجار به اروپا (1290 ه.ق / 1252 ه.ش) و بازدید وی از آن کشورها و عزم ناصرالدین شاه قاجار در جهت ایجادتغییراتی در ارگ سلطنتی می‌باشد که به سال 1293 ه.ق با اتمام عملیات معماری این ابنیه به واقعیت می‌پیوندد.

معماری اتاق موزه (تالار سلام ) تالار آینه و سرسرا و حوضخانه‌های مربوط به آنها یعنی نگارخانه فعلی و موزه مخصوص بوسیله حاجی ابوالحسن معمار نوائی ملقب به معمار باشی یا صنیع الملک اصفهانی و با مباشرت بنائی میرزا یحیی خان معتمد الملک–یحیی خان برادر میرزا حسین خان سپه سالار صدر اعظم ناصرالدین شاه و بانی مسجد سپه سالار و چهارمین شوهر عزه الدوله خواهر ناصرالدین شاه قاجار بود- وزیر بنائی بوده است .قبل از احداث گویا در این مکان یعنی ضلع شمالی کاخ گلستان بنائی بنام تالار الماسیه وقبل از آن نیز محل دیواری بوده که عمارت آصف الدوله را از باغ گلستان جدا می‌ساخته است .در ضمن قابل ذکر است که به سبب تاجگذاری پهلوی دوم ( 4 آبان ماه 1346 ه.ش) تغییرات و تعمیراتی در نگارخانه به جهت استحکام بخشی بعمل آمده است .

نگارخانه در حال حاضر شامل 2 بخش می‌باشد :بخش جنوبی ...مشاهده کامل متن که در حقیقت بخشی از حوضخانه تالار موزه (سلام یا تاجگذاری) و در طی زمان تاکنون دارای کار بردهائی چون انبار تالار موزه ، نمایشگاه ، دفتر صاحب جمع اموال و تلفنخانه بوده که هم اینک به نمایش پرده‌های نقاشی عمدتا متقدم‌تر دوران قاجار همچون آثاری از میرزا بابا نقاشباشی شیرازی ، مهر علی ، احمد ، اسماعیل جلایر ، علی اکبر خان مزین الدوله ، ابوالحسن ثانی (صنیع الملک ، عموی کمال الملک ) و .

... اختصاص یافته است و بخش شمالی که در زمان پهلوی دوم احداث و به مقر پاسدارخانه گارد سلطنتی اختصاص یافته بود که هم اینک در برگیرنده آثار نقاشان متاخر دوران قاجار شامل آثاری گرانقدر از هنرمندانی بنام همچون محمود خان صبا ، محمد غفاری کاشانی (کمال الملک ) ، میرزا مهدی خان ( مصورالملک ) ، آقا میرزا موسی و .

.. می‌باشد.لازم به ذکر است که مجموعه این دو بخش در اواخر سال 1374 ه.

ش به یکدیگر متصل و پس از مرمت‌های لازم در اردیبهشت ماه سال 1376 ه.ش بعنوان نگارخانه گشایش می‌یابد.نگارخانه مجموعه ای بی نظیر از رقم‌ها و پرده‌های نقاشی اساتید بزرگ ایران در طی دوره قاجار می‌باشد که با وسواس و دقتی خاص در کنار هم چیده شده ، رقم‌ها ، اشخاص و اماکن همگی یاد آور تاریخ دوران قاجار می‌باشد و سعی شده این چید مان در برگیرنده سیر تحول در هنر نگارگری دوران قاجار بوده باشد تا بررسی و مقایسه آثار را ممکن سازند .منبع :http://vista.

ir/fa.wikipedia.orghttp://www.golestanpalace.

ir/.