اطلاعات بیشتر


نام مکان:
دریاچه‌های تار و هویر
استان:
تهران
شهرستان:
دماوند

معرفی نامه

دریاچه‎های زمین‎ساختی تار و هویر در فاصله سی کیلومتری خاور شهرستان دماوند از جمله دریاچه‌های آب شیرین کوهستانی محسوب می‌شوند.این دریاچه‌ها در ارتفاع بیش از دو هزار و نهصد متر از سطح دریا قرار دارند و راه ارتباطی آنها، جاده ماشین روی دماوند - دریاچه تار است.فاصله این دو دریاچه از هم حدود پانصد متر می‌باشد. بیشترین درازای دریاچه تار هزار و سیصد متر و میانگین پهنای آن چهارصد متر و درازی دریاچه هویر حدود نهصدمتر و میانگین پهنای آن صد و پنجاه متر می‌باشد.

این دو دریاجه حدود هفتصد متر مربع مساحت دارند. سرشاخه آب‎هایی که به این دریاچه‎ها می‎ریزند، چشمه‎ساران کوه‎های قره‎داغ، سیاه‎چال و شاه‎نشین در شمال و آبراهه‌های فصلی از جنوب است که قسمتی ازآب آنها وارد دریاچه‎ها می‎شود و قسمتی دیگر، آب رود‎های تار و هویر را تأمین می‎کنند.دریاچه‌های تار و هویر روی محور چین دار ما بین دو رشته کوه قره داغ (کوه دوبرار) در شمال و کوه زرین در جنوبقرار گرفته اندکه در فصل‌های مختلف سال سطح آب آنها متغیر می‌باشد.دریاچه تار به گونه ای واقع شده ایت که گرداگرد آن را کوه هایی با ارتفاع پنجاه تا پانصد متر از سطح دریاچه ، احاطه کرده اند.

وجود این ارتفاعات در کنار یکدیگر بدون آنکه دره‌ای آن را شکافته باشد موجب پیدایش گودالی شده است که دریاچه تار در آن تشکیل شده است.از دماوند به سمت فیروزکوه، خروجی دلیچایی، روستای دهنار، روستای هویر و بعد از آن جاده خاکی بسیار ناهموار به طول حدود چهارده کیلومتر ما را به دریاچه تار می‌رساند.این دریاچه در میان خط الراس "دوبرار" و "زرین کوه" محصور شده است که بازمانده برف‌های زمستانی این قلل، زیبایی نمای اطراف دریاچه را دو چندان می‌کند.از سه مسیر زیر می‌توان به ارن دریاچه‌ها دسترسی پیدا کرد:1- شهر دماوند، آبادی چنار عربها، جاده معدن، آخر جاده خاکی، دریاچه تار.

2- از طریق جاده ای که از راه تهران – فیروزکوه و نقطه 98 کیلومتری آن یعنی دلیچای منشعب شده و از روستاهای یهر، لی پشت، مومج، دهنار و هویر عبور کرده و در 28 کیلومتری به دریاچه تار رسیده و از ضلع جنوبی آن عبور کرده به جاده ای که از طریق دماوند به دریاچه منتهی می‌شود متصل می‌گردد3- شهر دماوند، جاده فیروزکوه، جاده آسفالته آبادی آرو ادامه جاده خاکی، از آبادی آرو که رد شدید و پل دلیچای و دهنار را رد کردید به دریاچه هویر می‌رسید.منابع :http://banki.ir/http://damavandnameh.ir/http://www.

hamshahrionline.ir/fa.wikipedia.org.