اطلاعات بیشتر


نام مکان:
کتیبه‌های سنگی رخ
استان:
اصفهان
شهرستان:
کلیشاد

معرفی نامه

آدرس : دامنه شمالی گردنه رخ در نزدیکی فرخ شهر و کلیشاد ، کتیبه سنگی رخ در زمان شاه عباس دوم صفوی و به سال ۱۰۶۲ ه.ق بر دامنه شمالی گردنه رخ که راه باستانی اصفهان – خوزستان از این مکان می‌گذشت، حک گردیده است. این کتیبه از آثار سنگی مهم استان چهار محال و بختیاری و مربوط به دوره اسلامی است. در زمانی که شاه عباس جهت سرکشی به حفر ترعه ای که قرار بود آب کارون را به زاینده رود منتقل کند، از این مسیر عبور کرد، اشعار این کتیبه که در مدح او سروده شده بر سطح تخته سنگ حک شد.

این کتیبه که در شهرکرد واقع شده، همواره توجه تمامی علاقه مندان به آثار تاریخی را به خود جلب کرده است.متن کتیبه از قصد شاه عباس دوم صفوی خبر میدهد و شکافتن کوه کارکنان در کوهرنگ را جهت اتصال سرچشمه کارون به سرچشمه زاینده رود، در سال ۱۰۶۲ ه.ق را عنوان می‌کند. متن کتیبه به شرح زیر است:بار الها بحق هشت و چهار شاه عباس را نگهدارکه تصدق نمود رخ را ساخت شود از عمر خویش برخورداراین دعا ورد خلق شد شب و روز عصر مهدیش یا رب معاصر داراول ماه ابتدا کردند آخر ماه ختم شد این کارسال تاریخ از اغنیا بطلب هم پسند قلیچی اش سرکارشاه .

..مشاهده کامل متن عباس دوم، شخصا جهت سرکشی به پیشرفت کار به کوهرنگ مسافرت کرده بود و دستور ایجاد راهی مناسب در دامنه کوه رخ را داده که متن کتیبه بیانگر این موضوع است.منابع :http://www.

farokhshahr.ir/shahrdari/view_page.php?v=۹۲http://www.ichto.

ir/Default.aspx?tabid=۴۷۲http://vista.ir/article/۱۵۴۸۵.