اطلاعات بیشتر


نام مکان:
تونل کوهرنگ
استان:
چهارمحال و بختیاری
شهرستان:
کوهرنگ

معرفی نامه

تونل کوهرنگ در نزدیک شهر چلگرد در استان چهارمحال و بختیاری برای انتقال آب رود ماربر (آب کوهرنگ) به زاینده‌رود در ایران ساخته شده است .نخستین تونل کوهرنگ در سال ۱۳۳۲ بهره‌برداری شد. در دهه ۱۳۵۰ تونل دوم و در دهه ۱۳۷۰ سومین تونل کوهرنگ به بهره‌برداری رسید.آب کوهرنگ یکی از سرچشمه‌های کارون بود.

پیوستن آن به زاینده‌رود بخاطر نزدیکی سرچشمه این دورود از گذشته در نظر بوده است. در سال ۹۹۶ هجری قمری شاه طهماسب اول ماموریت پیوستن این دو رود را به میرفضل‌الله شهرستانی حاکم اصفهان سپرد.این کارباید با کندن مسیری در کوه کارکنان انجام میشد ولی بخاطر تحولاتی این کار به سرانجام نرسید. در دوره شاه عباس اول نیز کوششی شد و آن نیز ناتمام ماند.

در مهر ماه ۱۳۲۷ کار احداث تونل کوهرنگ آغاز شد و در مهرماه ۱۳۳۲ به بهره‌برداری رسید.شاه عباس اولین بار درسال ۱۰۲۹هجری قمری میرجهانگیرخان بهرامسری آسترکی بختیاری(۱۰۳۷-۹۷۴هجری قمری) فرزند تاجمیرخان بهرامسری آسترکی (۹۷۴-۹۲۴ هجری قمری) که فرمانروای تامه بختیاری بود، را مامور الحاق آب کارون به زاینده رود نمود ودراین خصوص گردنه کوهرنگ به چلگرد به وسیله‌ی بختیاریها شکافته شد واکنون به نام کارکنان معروف است و پایه‌های سدی که بررودخانه کوهرنگ احداث شد هم موجود است با مرگ شاه عباس، این طرح ناتمام ماند.اولین بررسیها برای انتقال آب رودخانه بیرگان به حوضه زاینده‌رود ..

.مشاهده کامل متن مربوط به سالهای پس از جنگ دوم جهانی باز می‌گردد,طراحی و اجرای بند انحرافی و تونل اول کوهرنگ به مهندسان مشاور الکساندر گیپ واگذار شد و از این سیستم در سال ۱۳۳۲ خورشیدی بهره‌برداری شد. این سیستم شامل بند و یک تونل ۲۹۰۰ متری بطور میانگین سالانه حدود ۲۵۵ میلیون متر مکعب آب را به حوضه زاینده‌رود منتقل می‌کند. طراحی و اجرای سد انحرافی و تونل دوم کوهرنگ توسط مهندسان مشاور سوگرا انجام‌گرفت و از این سیستم در سال ۱۳۶۴ خورشیدی بهره‌برداری شد.

از سال ۱۳۶۶ خورشیدی با پایان ساختمان سد و تونل ماربران و انتقال ۱۱۵ میلیون متر مکعب آب چشمه‌های ماربران و کلنچین به پشت این سد، سد و تونل دوم کوهرنگ سالانه بطور میانگین حدود ۲۵۵ میلیون متر مکعب آب را به مخزن سد زاینده‌رود انتقال می‌دهند. طراحی و ساخت سد و تونل سوم کوهرنگ بوسیله مهندسان مشاور زایندآب و تهران برکلی در سالهای دهه ۶۰ بررسی شد,تونل سوم کوهرنگ برای تأمین و انتقال آب به میزان حدود ۲۵۵ میلیون متر مکعب در سال، جهت تأمین قسمتی از کمبود آب منطقه مرکزی ایران برای مصارف شرب صنعت، کشاورزی و افزایش حجم آب تنظیم شده سد زاینده رود اصفهان با استفاده از سد مخزنی کوهرنگ ۳، طراحی و عملیات اجرایی آن آغاز شدآبشار تونل کوهرنگ از سرازیر شدن آب تونل اول کوهرنگ بوجود آمده است,آبشار این تونل و فضاهای بسیار زیبای اطراف آن مناظر بسیار زیبایی را برای هر ببننده ای ایجاد کرده است. در تمام فصول سال – حتی زمستان- به سبب نزدیکی با پیست اسکی چلگرد این مکان مورد بازدید گردشگران قرار می‌گیرد.منبع:http://fa.

wikipedia.orghttp://www.beytoote.com/iran/tafrihi/tunnel-kohravg.

htmlhttp://www.donya-e-eqtesad.com/news/757971http://www.akharinnews.

comhttp://www.asmary.irhttp://www.tamin.

ir/News/Item/4272/108/4272.htmlhttp://natureiran.persianblog.ir/post/29http://www.

post.ir/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?TabID=3622&Site=shahrkord.post&Lang=en-US&ItemID=12605&mid=17624http://forum.

saramad.ir.