اطلاعات بیشتر


نام مکان:
دریاچه شلمزار
استان:
چهارمحال و بختیاری
شهرستان:
کیار

معرفی نامه

دریاچه شَلَمزار در جنوب شرقی شهر شلمزار از توابع شهرستان کیار و در فاصله 40 کیلومتری شهرکرد (مرکز استان چهارمحال و بختیاری) قرار دارد.دشت زیبای دیزدشت باویژگی‌های منحصربه فردخوددرطول مسیردریاچه , نسیم خنک رودخانه ای که ازکنارجاده می‌گذرد،حالت مطلوب ودوست داشتنی را در منطقه به وجود می‌آورد.درمحل دریاچه وسایل تفریح وسرگرمی برای کودکان قرارداده شده تا افرادی که ازشهرهاواستان‌های اطراف به این منطقه بکرودیدنی می‌آیند،ساعاتی را باشادی وآسایش درکناراین سرچشمه بگذرانند.ازدریاچه شلمزاردورودخانه منشعب می‌شودکه یکی ازآن هابرای آبیاری زمین‌های کشاورزی با نام‌های زیرتلی وچزغان وچمامورداستفاده قرارمی گیرد ومازادمصرف آن به شهردستاوروستای سلم حرکت می‌کندوسرانجام به رودخانه کارون می‌پیوندد.

روددیگرازکنارجاده حرکت می‌کندومقداری ازآن به مصرف پرورش ماهی برای تولیدماهی قزل آلای سردآبی مورداستفاده قرارمی گیرد،آب اضافی به سمت شهرحرکت می‌کندوازمیان شهرشلمزارمی گذرد،حرکت این آب ازوسط شهر باعث تعدیل آب وهوای شهرشده و باعث زیبایی شهر شده استوجودقدم گاهی ازامام رضا(ع) دراین محل ونقل قول‌های فراوان آن حالت معنوی به آن بخشیده است.(گذرکردن امام رضا (ع)ازدریاچه شلمزاربه طورواضح مشخص نیست ونقل قول‌های مختلفی ازمسیرحرکت امام ازمدینه به خراسان موجوداست .)دبی 1300 لیتر بر ثانیه آب، امکان ماهیگیری در دریاچه، ..

.مشاهده کامل متن پارک بازی کودکان، آلاچیق‌ها و نشیمنگاه‌های زیبا، آب معدنی صادراتی، باغ پرندگان وحشی و مهاجر، مزارع توت فرنگی و زعفران و مرکز شیلات ماهی قزل سرد آبی از جمله ویژگی‌های این دریاچه می‌باشد.پرندگان وحشی و مهاجر و مرکز شیلات ماهی قزل آلا ˈ,آلاچیق‌ها و نشیمنگاه‌های زیبا به این مکان زیبایی خاصی بخشیده است. وجود ˈ کارخانه آب معدنی صادراتی ˈ در کنار این چشمه و تغذیه از آب چشمه برای تولید آب معدنی و صنایع غذایی به رونق منطقه افزوده است.

منبع:http://shalamzar.blogfa.comhttp://forum.saramad.

irhttp://www.chtn.ir/Default.aspx?http://isna.

ir/http://www.shalamzar.rzb.ir/post/35/1/http://hematian.

mihanblog.com/post/8http://www.irna.ir/f.