اطلاعات بیشتر


نام مکان:
زردکوه
استان:
چهارمحال و بختیاری
شهرستان:
کوهرنگ

معرفی نامه

رشته کوههای زردکوه حد فاصل دو رودخانه بزرگ کوهرنگ و بازفت در استان چهار محال بختیاری قرار گرفته است.بسیاری از قلل آن تیز و کشیده است و بیش از 10 قله بالای 4000 متر در زردکوه وجود دارد که بلند‌ترین قله آن کلونچین(4221 متر ) می‌باشد. جهت این رشته کوه‌ها از شمال غربی به سمت جنوب شرقی است. قلل مهم ومرتفع زرد کوه عبارتند از: کلونچی 4221 متر، چگاله 4136 متر ، هفت تنان 4109 متر، درویش کزلی 4078 متر، شاه شهیدان 40۷۶ متر، نازی 4075 متر ، چال تاو 4075 متر ، تیا 4053 متر، شرنگ 4011 متر، دورنگ 4009 متر ، دو زرده 4000 متر ، سیردان 3988 متر، قنبر کش 3970 متر ، پله بلند 3947 متر، چال میشان 3897 متر ، ایلوک 3837 متر و آب سفید 3759 متر .

مهمترین ویژگی کوههای منطقه که به صورت رشته رشته است وجود دره‌ها و گذرگاههای عمیق که در زبان محلی به آنها تنگ می‌گویند و یخچالهای آن است که از جمله آنها می‌توان یخچال ایل بیگ، پورسونان، کوله خدنگ و خرسان را نام برد.منبع:http://www.kaviangroup.com/1392042340.

htmlhttp://koohnavardan.ir/post-82.aspxhttp://zardkooh.loxblog.

com/http://ghandil-sanandaj.blogfa.com/post/18.