اطلاعات بیشتر


نام مکان:
مسجد جامع چالشتر
استان:
چهارمحال و بختیاری
شهرستان:
شهرکرد

معرفی نامه

مسجد جامع چالشتر باتوجه به کتیبه‌ی سردرغربی مورخ به 1267 مربوط به دوره قاجار است،که در شهر چالشتر شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری، واقع شده است.بانی مسجد حاج محمدرضا خان، از خوانین منطقه چالشتر، بوده است. در کتیبه سردر، نام میرزا اسماعیل کاشی پز اصفهانی، سازنده تزیینات سردر، دیده می‌شود؛ و در کتیبه منبر چوبی نام خطاط آن، عبدالرحیم، آمده است. در چوبی ضلع غربی را استاد ناصرچالشتری ساخته است.

البته بربالای محراب وبرروی منبر چوبی مسجد نیز این تاریخ 1267 دیده می‌شود.سردر شمالی کتیبه ای به تاریخ 1268 دارد که این تاریخ سال اتمام کاشی کاری مسجد است. در چوبی کوچکی در ضلع غربی مسجد مورخ به 1320 شمسی است.درچوبی کوچکی در ضلع غربی مسجد مورخ به 1320 شمسی می‌باشد که به دستور حاج محمدرضا خان چالشتری در 9 کیلومتری شهرکرد ساخته شده است.

با توجه به کتیبه‌های موجود، مسجد از آثار نیمه دوم قرن سیزدهم هجری قمری است. براساس منابع بررسی شده، در نیم قرن اخیر، مناره‌های مسجد را ابوالقاسم خان آزاده مرمت و شبستان آن را آجرفرش کرده است.در کتیبه‌ی سردر نام میرزا اسماعیل کاشی پز اصفهانی ، سازنده‌ی تزیینات سردر دیده می‌شود ودر کتیبه‌ی منبر چوبی نام خطاط آن عبدالرحیم آمده است. در چوبی ضلع غربی را استاد ناصر چالشتری ساخته است.

جنس بنا از سنگ، آجر و کاشی است. و دارای چهار ایوان و شبستان و حوضخانه، ...

مشاهده کامل متن تطهیرحانه و سردر وردی است. در داخل شبستان جنوبی این مسجد منبر چوبی زیبایی تعبیه شده که در اطراف آن آیاتی از قرآن بر روی چوب، منبت کاری شده است. سردر شرقی وتزیینات کاشی کاری آن کاملا مرمت وبازسازی شده اما کاشی کاری سردر غربی آسیب دیده وقسمت هایی از آن فروریخته است. امروزه نمای جبهه‌ی جنوبی صحن را با پنجره‌های فلزی پوشانده اند.

بر سردرب مسجد نوشته اند: هوالله العزیزقال رسول الله ص ع و آله انا مدینة العلم وعلی بابهامردمان، خانه‌ی خدا اینجاست جای پاکان بی ریا اینجاستهمچنین این ابیات بر روی کاشی‌ها ی آن نقش بسته است:تبارک الله از این مسجد جدید مشیّدکه سر کشیده ز رفعت، بر اوج چرخ ممرّدرسانده اصل بنای متین به ماه و مهرگذشته فرع بنا تا بماه و مهر مصعّدچو نور مهر بر او تابد از دریچه‌ی مشرقکند به ساحت مغرب سواد سایه ممدّدبه حیرت از خردم شد سوال و بانی مسجدبگفت حاجی محمدرضا خان مویّدجهان جود و معانی که از تفضل ایزدشکوه و دولت و جاهش شود بدهر مٶبّدسٶال کرد ز تاریخ مخلص از خرد او گفتشد است کعبه‌ی دویّم همین جدید معبّد این اثر در تاریخ 12 آذر 1375 با شماره ثبت 1779 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.منبع :http://arthut.co/mosque/item/800http://chb-farhangi.blogfa.

com/architect.nemoneh.com.