اطلاعات بیشتر


نام مکان:
چشمه و آبشار جانان
استان:
چهارمحال و بختیاری
شهرستان:
کوهرنگ

معرفی نامه

این چشمه و آبشار آن سرچشمه اصلی رودخانه زاینده رود است که از ارتفاعات زردکوه بختیاری در دره بازفت سرچشمه میگیرد. این چشمه یکی از پرآبترین چشمه‌های ایران است و آبشار آن در حدود 60 متر ارتفاع دارد. دره بازفت 5 چشمه پر آب دارد که همه انها را به نامهای چشمه‌های جانان می‌شناسند. این آبشار یکی از زیباترین و باشکوهترین آبشارهای ایران است که بسیار ناشناخته مانده است.

صعب العبور بودن منطقه یکی از دلایل اصلی این ناشناختگی است.چشمة مذکور از دامنه زردکوه بختیاری می‌جوشد و به طرف مشرق سرازیر می‌شود. پس از طی 18 کیلومتر، به چشمه دیگری به نام «چهل چشمه» می‌رسد. همچنین از سمت شمال این منطقه، یعنی ناحیه فریدن، دو چشمة بزرگ دیگر به نام خرِسنگ و کودنگ به جانانه رود ملحق می‌شود.

انشعاب دیگری نیز به نام زرین‌رود از طرف جنوب یعنی چهارمحال و بختیاری به این رودخانه اضافه می‌شود. اکثر کوههای این منطقه برف گیر است. دو چشمه دیگر نیز در این حوالی وجود دارد، که یکی از آنها نمکین و شور است و حتی از آن نمک سفید و لطیفی استخراج می‌کنند. اما چشمة دیگر دارای آب شیرین است و با آن زراعت می‌نمایند.

منبع :www.ostan-chb.ir.