اطلاعات بیشتر


نام مکان:
آب انبار بجد
استان:
خراسان جنوبی
شهرستان:
بیرجند

معرفی نامه

آب انبار بجد در داخل روستای بجد واقع شده است و متعلق به دوره قاجاریه است . این آب انبار شامل ورودی ، پلکان ، پاشیر ، مخزن و پوشش مخزن می‌باشد. ورودی بنا در جبهه جنوب شرق آن قرار دارد. راهیابی به مخزن آب انبار از طریق یک رشته پلکان با 13 پله امکانپذیر است عرض راهرو5/1 متر می‌باشد.

مخزن آب انبار به شکل دایره و به قطر 8 متر می‌باشد. در جبهه جنوبی مخزن ، در گاهی وجود دارد که با چند پلکان به خارج راه دارد . هدف از تعبیه این درگاه این است که در مواقعی که کف مخزن از رسوبات انباشته می‌شود ، از این طریق امکان تخلیه رسوبات وجود داشته باشد. پوشش مخزن با خشت و بصورت گنبدی به ارتفاع حدود 7 متر از پایه گنبد می‌باشد.

این بنا فاقد تزئینات است و وقفی می‌باشد.منابع :http://www.ganjineh.skhrw.

ir/http://tebeyanesfahan.tebyan.net/.